KELEBIHAN MyCoID ADALAH:


PERINGKAT NASIONAL:

  1. Untuk memudahkan orang ramai terutama komuniti masyarakat dan perniagaan melalui penggunaan nombor identiti korporat tunggal bagi transaksi berganda dengan Kerajaan, orang ramai tidak lagi dibebani dengan nombor rujukan yang berbeza oleh agensi yang berbeza.

  2. Meningkatkan kecekapan urus niaga antara rakyat dan agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan. Penggunaan nombor rujukan tunggal akan mengurangkan masa yang diambil untuk agensi-agensi Kerajaan dalam melakukan pengesahan semula, sekali gus membolehkan transaksi Rakyat-Kerajaan menjadi lebih cepat dan cekap. Peningkatan kecekapan ini diterjemahkan kepada pengurangan kos dan meningkatkan produktiviti.

  3. Meningkatkan keberkesanan interaksi antara agensi. MyCoID akan memudahkan dan meningkatkan interaksi antara semua agensi Kerajaan bagi tujuan pengesahan data, input data, pengemaskinian data, pertukaran maklumat serta penguatkuasaan.

  4. Berkhidmat sebagai komponen asas yang penting ke arah pembangunan sistem automatik sepenuhnya yang membolehkan sesebuah syarikat mendaftar serentak dengan agensi yang berkaitan apabila memperbadankan syarikat. Penggunaan nombor identiti korporat tunggal berfungsi sebagai asas dan membuka jalan ke arah merevolusikan proses pendaftaran syarikat dengan agensi-agensi yang erkaitan di Malaysia. Dalam fasa 2 MyCoID, Kerajaan dengan kerjasama SSM sebagai agensi peneraju akan meningkatkan konsep yang sedia ada di luar semata-mata penggunaan nombor identiti korporat tunggal. Potensi MyCoID akan dimaksimumkan ke arah menyatukan proses penubuhan di SSM dan pendaftaran dengan agensi-agensi yang berkaitan melalui sistem automatik, sistem MyCoID. Pemerbadanan syarikat dan pendaftaran dengan agensi-agensi yang berkaitan akan dapat dijalankan di titik sentuhan tunggal. Pembangunan Sistem MyCoID memiliki implikasi strategik kepada persekitaran perniagaan domestik dan negara secara keseluruhan sebagai destinasi perniagaan antarabangsa.

  5. Menaikkan penyampaian perkhidmatan kebangsaan korporat dan awam sistem dalam persekitaran korporat abad 21. Sistem MyCoID ditetapkan untuk membentuk trend masa depan menjalankan perniagaan di Malaysia yang berdasarkan kepada konsep kemudahan, kelajuan dan kecekapan dengan ICT sebagai pemangkin.

  6. Projek MyCoID adalah juga selaras dengan konsep 1Malaysia yang dikemukakan oleh YAB Perdana Menteri yang menekankan kepada memudahkan Rakyat prestasi dan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang tinggi.


PERINGKAT ANTARABANGSA

  1. Untuk memudahkan keperluan Bank Dunia bagi mendaftar dan memperbadankan syarikat pada hari yang sama.

  2. Untuk menerajui ekonomi Malaysia ke arah globalisasi dan untuk menarik pelaburan asing menjalankan perniagaan dan korporat dengan selesa dan mudah.