Perkhidmatan MyCoID: Soalan Lazim

Umum

1. Apakah MyCoID?
2. Apa yang boleh saya lakukan dengan MyCoID?
3. Bagaimana untuk menggunakan MyCoID?
4. Mengapa perlu menggunakan MyCoID?
5. Siapakah yang boleh mendaftar sebagai pengguna MyCoID?
6. Bolehkah saya mendaftar sebagai Setiausaha Syarikat jika saya sudah mendaftar sebagai individu?
7. Apakah perkhidmatan yang disediakan untuk pengguna MyCoID?
8. Adakah perkhidmatan MyCoID boleh didapati pada bila-bila masa?
9. Bagaimana untuk mengakses sistem MyCoID?
10. Apakah perisian dan perkakasan yang diperlukan untuk mengakses MyCoID?
11. Apakah syarat-syarat untuk memuatnaik dokumen sokongan?

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

12. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh MyCoID
13. Apakah waktu operasi bagi perkhidmatan ini?
14. Bagaimanakah saya boleh menyemak status permohonan saya?

KAEDAH PEMBAYARAN

15. Apakah kaedah pembayaran bagi Perkhidmatan MyCoID?
16. Siapakah yang perlu saya hubungi sekiranya saya menghadapi sebarang masalah mengenai Perkhidmatan MyCoID?

PENDAFTARAN BAGI PELANGGAN MyCoID YANG BERDAFTAR

17. Siapakah Pelanggan MyCoID yang berdaftar?
18. Siapa yang boleh memfailkan dokumen melalui Perkhidmatan MyCoID?
19. Berapakah yuran tahunan bagi pendaftaran pengguna MyCoID?
20. Adakah terdapat sebarang caj tambahan untuk menggunakan Perkhidmatan MyCoID?
21. Bagaimana untuk mengesahkan bahawa bayaran yang dibuat berjaya?
22. Di mana saya akan mencetak semula resit saya jika pembayaran telah dibuat?
23. Siapakah yang boleh saya hubungi jika saya menghadapi sebarang masalah sewaktu menggunakan Kad Kredit (Visa / Master)?
24. Adakah terdapat mana-mana pra-syarat untuk menggunakan kad kredit?
25. Adakah semua kad kredit diterima untuk Perkhidmatan MyCoID?
26. Apakah prosedur untuk pembayaran balik?

PENGGUNA MyCoID (SETIAUSAHA SYARIKAT) PENDAFTARAN

27. Bagaimana untuk mendapatkan ID password / setiausaha syarikat untuk menggunakan sistem MyCoID?
28. Bolehkah SSM memberikan saya password / dan ID setiausaha syarikat jika butir-butir yang disebut pada FAQ no 25 tidak disediakan?
29. Adakah setiausaha syarikat boleh mempunyai lebih daripada satu kata laluan?
30. Bolehkah saya menukar ID Pengguna dan kata laluan?
31. Bolehkah saya membatalkan ID pengguna dan kata laluan saya?
32. Bolehkah saya menukar maklumat pengguna dalam sistem MyCoID jika terdapat sebarang kesilapan atau perubahan selepas penyerahan permohonan?
33. Jika LS setiausaha syarikat / keanggotaan berubah (Contoh: perubahan LS kepada MIA) , bolehkah saya menggunakan ID dan password yang sama untuk login ke MyCoID?
34. Bolehkah SSM meluluskan permohonan saya jika saya hilang kelayakan semasa pengesahan?

PERMINTAAN UNTUK NAMA YANG BELUM DIGUNAKAN

35. Adakah terdapat sebarang garis panduan untuk memilih nama syarikat?
36. Bagaimana saya boleh mengetahui keputusan permohonan nama syarikat melalui Perkhidmatan MyCoID?
37. Jika cadangan nama syarikat diluluskan melalui Perkhidmatan MyCoID, adakah saya boleh mengemukakan permohonan untuk pemerbadanan di kaunter?
38. Jika cadangan nama syarikat diluluskan di kaunter / e-Lodgement,adakah saya boleh mengemukakan permohonan untuk melalui sistem MyCoID?
39. Berapakah bayaran untuk permintaan nama syarikat yang kosong?
40. Adakah saya perlu membayar lagi jika nama syarikat yang dicadangkan ditolak?
41. Jika permohonan itu sedang disoal, bolehkah saya menyerahkan semula permohonan melalui Sistem MyCoID?
42. Bolehkah saya merayu jika permohonan carian nama saya ditolak?

PERBADANAN SYARIKAT TEMPATAN

43. Siapakah yang boleh memohon untuk pemerbadanan syarikat dalam talian melalui Perkhidmatan MyCoID?
44. Apakah keperluan untuk menubuhkan sebuah syarikat tempatan melalui Perkhidmatan MyCoID?
45. Adakah SSM membuat sebarang semakan mengenai kebankrapan pengarah?
46. Adakah terdapat sebarang garis panduan bagi penubuhan syarikat?
47. Bagaimana untuk menyerahkan Memorandum & Artikel melalui Perkhidmatan MyCoID?
48. Bagaimana saya tahu bahawa sijil penubuhan (Borang 8 atau 9) sudah sedia?

PENYERAHAN PERTAMA SELEPAS PERBADANAN

49. Bilakah saya boleh mengemukakan dokumen penyerahan pertama (Borang 24, 44 dan 49) melalui MyCoID?
50. Adakah saya perlu memasukkan semua maklumat?
51. Jika syarikat itu diperbadankan melalui Perkhidmatan MyCoID, bolehkah saya mengemukakan borang pertama 24, 44 dan 49 di kaunter?
52. Jika syarikat yang diperbadankan di kaunter, bolehkah saya mengemukakan borang pertama 24, 44 dan 49 melalui sistem MyCoID?
53. Bagaimanakah saya boleh mengetahui status bagi penyerahan pertama selepas penubuhan syarikat melalui Perkhidmatan MyCoID?

LAIN-LAIN

54. Apakah tarikh pengisian yang berkesan dan masa untuk dokumen yang diserah simpan secara elektronik melalui Perkhidmatan MyCoID?1. Apakah MyCoID?  Ke Atas
MyCoID adalah kaedah pemerbadanan syarikat dan perkhidmatan pendaftaran di atas talian yang dilancarkan oleh SSM bagi membolehkan pengguna untuk melakukan pemerbadanan syarikat diatas talian dengan mudah, pantas dan percuma. Sistem MyCoID membolehkan keseluruhan data dihantar secara automatik kepada Agensi-agensi yang terlibat selepas pemerbadanan syarikat.

2. Apa yang boleh saya lakukan dengan MyCoID?  Ke Atas
Anda boleh menggunakan MyCoID untuk melakukan pemerbadanan syarikat dalam talian bagi memudahkan kawalan anda. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Manual Pengguna.

3. Bagaimana untuk menggunakan MyCoID?  Ke Atas
Anda perlu menjadi pengguna yang berdaftar sebelum anda boleh mula menggunakan sistem MyCoID. Pengguna boleh mendaftar dan membuat pembayaran yuran langganan dalam talian melalui portal MyCoID. Walau bagaimanapun, SSM telah memutuskan untuk mengetepikan yuran langganan sehingga 31 Disember 2012 sehingga notis selanjutnya.

4. Mengapa perlu menggunakan MyCoID?  Ke Atas

 • Ia beroperasi selama 24 X 7 seminggu. Anda boleh melakukan carian nama untuk nama syarikat anda dan pembayaran secara serentak dimana sahaja anda berada selagi terdapat sambungan internet.
 • Mengurangkan masa menunggu untuk pemerbadanan syarikat baru dan maklumat syarikat.
 • Pembayaran boleh dibuat dalam talian dan SSM menerima semua Visa dan kad master utama tempatan.

5. Siapakah yang boleh mendaftar sebagai pengguna MyCoID?  Ke Atas
(a) Setiausaha Syarikat
(b) Firma / Syarikat
(c) Individu


6. Bolehkah saya mendaftar sebagai Setiausaha Syarikat jika saya sudah mendaftar sebagai individu?  Ke Atas
Ya.


7. Apakah perkhidmatan yang disediakan untuk pengguna MyCoID?  Ke Atas
Perkhidmatan adalah seperti berikut

NO PENGGUNA PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
1 Pengguna MyCoID
2 Pelanggan MyCoID
(a) Individu / Firma (a) Carian nama syarikat.
(b) Penyerahan Borang 13A (Permintaan untuk Nama yang belum digunakan).
(b) Setiausaha Syarikat (a) Carian nama syarikat.
(b) Penyerahan Borang 13A (Permintaan untuk Nama yang belum digunakan).
(c) Penyerahan Dokumen Pemerbadanan.
(d) Penyerahan Borang Pertama Selepas Penubuhan

8. Adakah perkhidmatan MyCoID boleh didapati pada bila-bila masa?  Ke Atas
Perkhidmatan ini disediakan 7 hari seminggu dan 24 jam sehari. Walau bagaimana pun,
penyerahan dokumen akan tertakluk kepada yang berikut -

 • Penyerahan dokumen dari 06:00 hingga 12 tengah hari. - Pengguna akan mendapat pemberitahuan dan kelulusan menjelang pukul 5 petang pada hari perniagaan yang sama.
 • Pengemukaan dokumen dari 12 tengah hari hingga 5.30 petang. - Pengguna akan mendapat pemberitahuan dan kelulusan oleh hari perniagaan berikutnya.
 • Pengemukaan dokumen selepas 5:30. - Pengguna akan mendapat pemberitahuan dan kelulusan oleh hari perniagaan berikutnya.

9. Bagaimana untuk mengakses sistem MyCoID?  Ke Atas
MyCoID boleh diakses melalui laman sesawang SSM di www.ssm.com.my dan klik ikon "MyCoID" atau terus melayari www.ssm-mycoid.com.my/

10. Apakah perisian dan perkakasan yang diperlukan untuk mengakses MyCoID?  Ke Atas
Perisian dan perkakasan yang diperlukan adalah:
(a) Komputer

 • Pemproses Pentium III dan ke atas
 • Memori 256 MB dan ke atas
 • 50 MB ruang cakera keras dan ke atas
 • 56 Kbps dial-up modem atau jalur lebar / streamyx

(b) Sambungan internet - Internet Explorer, Mozilla, Safari, Google Chrome4
(c) Adobe Reader 9.0 yang melebihi
(d) Printer (Hitam atau warna)
(e) Pengimbas

11. Apakah syarat-syarat untuk memuatnaik dokumen sokongan?  Ke Atas
Keperluan adalah :
Format Dokumen : TIFF * Format & PDF
Resolusi Dokumen : Maksimum 200 Dpi*
* TIFF - Tag Image File
Dpi - Dot per inch

12. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh MyCoID?  Ke Atas

NO.
Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh
MyCoID
DOKUMEN TERLIBAT
1.
Permohonan untuk nama yang belum diguna pakai Borang 13A
2. . Permohonan bagi Penubuhan Syarikat Tempatan Borang Syarikat 6, 48A Borang, dan Memorandum & Artikel Persatuan.
3. Penyerahan Pertama selepas Borang Perbadanan Borang 24, Borang 44, Borang 49

13. Apakah waktu operasi bagi perkhidmatan ini?  Ke Atas
(a) Portal MyCoID boleh diakses :

 • 24 jam dan 7 hari seminggu

(b) Pemprosesan permohonan akan dilakukan hanya pada waktu pejabat (8:15-5:15) dan mengikut hari bekerja Persekutuan.

14. Bagaimanakah saya boleh menyemak status permohonan saya?  Ke Atas
Sila log masuk ke sistem MyCoID dan klik pada ikon "HOME".

15. Apakah kaedah pembayaran bagi Perkhidmatan MyCoID?  Ke Atas
Kaedah pembayaran adalah seperti berikut :
(a) Kad Kredit (Visa dan Master); dan
(b) Maybank2u.
Nota: Untuk mengesahkan bahawa pembayaran anda berjaya, sila pastikan bahawa anda mencetak resit dan simpan ia sebagai rujukan anda.

16. Siapakah yang perlu saya hubungi sekiranya saya menghadapi sebarang masalah mengenai Perkhidmatan MyCoID?  Ke Atas
Jika anda menghadapi sebarang masalah atau pertanyaan berkenaan Perkhidmatan MyCoID, sila hubungi -
(a) MyCoID Pusat Panggilan di talian 03-7985 7666;
(b) Anda juga boleh fakskan pertanyaan anda ke 03-7787 1001; atau
(c) emel kepada Alamat e-mel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk paparan. .

 

Waktu Operasi MyCoID:

Day Time
Isnin-Jumaat

9.00 a.m-5.30 p.m.
Sabtu, Ahad dan
Cuti Umum
Tutup

 

17. Siapakah Pelanggan MyCoID yang berdaftar?  Ke Atas
Seseorang yang telah memasuki Perjanjian pengguna berdaftar dan membayar yuran yang dikenakan.

18. Siapa yang boleh memfailkan dokumen melalui Perkhidmatan MyCoID?  Ke Atas
Pelanggan yang berdaftar -
(a) Bagi Perkhidmatan MyCoID yang dinyatakan dalam 4.1 fasal dalam Protokol untuk MyCoID, pengguna yang berdaftar hendaklah :
(i) Ahli badan profesional yang ditetapkan menurut Seksyen 139A (a) Akta Syarikat 1965; dan
(ii) Orang yang dilesenkan oleh Pendaftar menurut Seksyen 139A (b) Akta Syarikat 1965; dan

(b)Bagi Perkhidmatan MyCoID yang dinyatakan dalam 4.2 Fasal pada Protokol untuk MyCoID, pelanggan hendaklah menjadi mana-mana individu.

19. Berapakah yuran tahunan bagi pendaftaran pengguna MyCoID?  Ke Atas
Yuran langganan tahunan ialah RM 120.00

20. Adakah terdapat sebarang caj tambahan untuk menggunakan Perkhidmatan MyCoID?  Ke Atas
Tidak, tiada caj tambahan dikenakan.

21. Bagaimana untuk mengesahkan bahawa bayaran yang dibuat berjaya?  Ke Atas
Resit akan dipaprkan di skrin pemberitahuan pembayaran. Sila cetak resit dan simpan untuk rujukan.

22. Di mana saya akan mencetak semula resit saya jika pembayaran telah dibuat?  Ke Atas
Untuk mencetak semula penerimaan, anda boleh log masuk kepada sistem MyCoID dan klik pada ikon "HOME".

23. Siapakah yang boleh saya hubungi jika saya menghadapi sebarang masalah sewaktu menggunakan Kad Kredit (Visa / Master)?  Ke Atas
Untuk bantuan atau pertanyaan berkaitan dengan pembayaran perkhidmatan, anda dinasihatkan untuk menghubungi pembekal perkhidmatan pembayaran berikut:

PEMBAYARAN AGENSI TEL.NO

Pembayaran Agensi TEL.NO
Kad Kredit
(Visa and Master)
Maybank 1-300-886688
Maybank2u Maybank 1-300-886688

24. Adakah terdapat mana-mana pra-syarat untuk menggunakan kad kredit?  Ke Atas
Tidak, Anda boleh menggunakan perkhidmatan MyCoID dengan hanya mengisi nombor kad kredit, tarikh luput dan keselamatan nombor kod.

25. Adakah semua kad kredit diterima untuk Perkhidmatan MyCoID?  Ke Atas
Tidak, hanya terbitan tempatan Master dan kad Visa diterima.

26. Apakah prosedur untuk pembayaran balik?  Ke Atas
Anda boleh memohon pembayaran balik anda melalui e-mel kepada perkhidmatan pelanggan MyCoID kami di Alamat e-mel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk paparkannya dengan lampiran menyokong butiran seperti berikut:
(a) Penerimaan nombor rujukan;
(b) bilangan Transaksi; dan
(c) Sebab pemulangan

27. Bagaimana untuk mendapatkan ID password / setiausaha syarikat untuk menggunakan sistem MyCoID?  Ke Atas
Maklumat akan dihantar melalui e-mel. Pengguna dikehendaki membawa
dokumen berikut untuk pengesahan -
(a) MyKad / Pasport Asal;
(b) Lesen Setiausaha Syarikat / Sijil Keahlian; dan
(c) Email pemberitahuan

untuk ke Kaunter Pendaftaran SSM terdekat. Bagi pengguna dari kawasan Lembah Klang, sila teruskan ke -

Level 26, Bahagian Pematuhan,
Menara SSM@ Sentral,
No.7, Jalan Stesen Sentral 5,
Kuala Lumpur Sentral,
50623 Kuala Lumpur.

28. Boleh kah SSM memberikan saya password / dan ID setiausaha syarikat jika butir-butir yang disebut pada FAQ no 25 tidak disediakan?  Ke Atas
Tidak, SSM tidak akan memberikan password / ID setiausaha syarikat.

29. Adakah setiausaha syarikat boleh mempunyai lebih daripada satu kata laluan?  Ke Atas
Tidak.

30. Bolehkah saya menukar ID Pengguna dan kata laluan?  Ke Atas
Sistem hanya membenarkan pengguna untuk menukar kata laluan.

31. Bolehkah saya membatalkan ID pengguna dan kata laluan saya?   Ke Atas
Ya. Anda perlu memaklumkan melalui e-mel di Alamat e-mel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu aktifkan Javascript untuk melihat proses pembatalan.

32. Bolehkah saya menukar maklumat pengguna dalam sistem MyCoID jika terdapat sebarang kesilapan atau perubahan selepas penyerahan permohonan?  Ke Atas
Ya. Sebarang perubahan hanya boleh dilakukan oleh pegawai SSM semasa pengesahan permohonan.

33. 33. Jika LS setiausaha syarikat / keanggotaan berubah (Contoh: perubahan LS kepada MIA) , bolehkah saya menggunakan ID dan password yang sama untuk login ke MyCoID?  Ke Atas
Tidak. Setiausaha Syarikat hendaklah memaklumkan melalui email di Alamat e-mel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu aktifkan Javascript untuk melihat proses pembatalan ID dan kata laluan sebelum mendaftar semula.

34. Bolehkah SSM meluluskan permohonan saya jika saya hilang kelayakan semasa pengesahan?  Ke Atas
Tidak.

35. Adakah terdapat sebarang garis panduan untuk memilih nama syarikat?  Ke Atas
Ya. Anda boleh memuat turun garis panduan berikut dari laman web SSM:
(a) Garis Panduan Menamakan Syarikat
(b) Warta Kerajaan
(c) Warta Pindaan 2001

Nota :
(a) sistem MyCoID menyediakan carian asas bagi pemohon / pengguna untuk mencari nama syarikat sebelum mengemukakan permohonan; dan
(b) sistem MyCoID menyediakan senarai perkataan kawalan and gazetted.

36. Bagaimana saya boleh mengetahui keputusan permohonan nama syarikat melalui Perkhidmatan MyCoID?  Ke Atas
(a) Sila layari Sistem MyCoID dan klik pada ikon "HOME"; dan
(b) Semak pemberitahuan e-mel dalam peti masuk e-mel anda.

37. Jika cadangan nama syarikat diluluskan melalui Perkhidmatan MyCoID, adakah saya boleh mengemukakan permohonan untuk pemerbadanan di kaunter?  Ke Atas
Ya.

38. Jika cadangan nama syarikat diluluskan di kaunter / e-Lodgement,adakah saya boleh mengemukakan permohonan untuk melalui sistem MyCoID?  Ke Atas
Tidak.

39. Berapakah bayaran untuk permintaan nama syarikat yang kosong?  Ke Atas
RM 30.00 bagi setiap nama.

40. Adakah saya perlu membayar lagi jika nama syarikat yang dicadangkan ditolak?  Ke Atas
Ya.

41. Jika permohonan itu sedang disoal, bolehkah saya menyerahkan semula permohonan melalui Sistem MyCoID?  Ke Atas
Ya, anda mesti serahkan semula permohonan anda melalui Sistem MyCoID sahaja.

42. Bolehkah saya merayu jika permohonan carian nama saya ditolak?  Ke Atas
Ya dan anda perlu menyediakan dokumen-dokumen berikut ke kaunter SSM yang terdekat:
(a) Cetak Borang 13A dari MyCoID;
(b) Bahawa pemberitahuan e-mel;
(c) Resit;
(d) Surat Rayuan; dan
(e) Lain-lain dokumen sokongan (jika ada)

43. Siapakah yang boleh memohon untuk pemerbadanan syarikat dalam talian melalui Perkhidmatan MyCoID?  Ke Atas
Hanya seorang setiausaha syarikat berlesen yang merupakan seorang ahli badan profesional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan atau dilesenkan oleh SSM boleh menubuhkan syarikat melalui Perkhidmatan MyCoID. Bagi pengguna, individu, anda perlu melantik setiausaha syarikat untuk meneruskan proses pemerbadanan anda.

44. Apakah keperluan untuk menubuhkan sebuah syarikat tempatan melalui Perkhidmatan MyCoID?  Ke Atas
Keperluan adalah:
(a) permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan nama syarikat.
(b) Permohonan hanya membenarkan maksimum 2 permohonan bagi Borang 6 dan 20 permohonan bagi Borang 48A.
(c) Pemohon akan mengisytiharkan Borang 48A dalam apa-apa cara sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan atau diluluskan oleh Pendaftar (iaitu dengan mengisi dalam bidang).
Nota: Semua pengarah mesti mempunyai alamat e-mel yang sah.
(d) Jika pelanggan bukan orang tempatan, pemohon perlu pergi ke kaunter untuk pendaftaran.
(e) dokumen sokongan perlu diimbas sebagai lampiran.
(f) Permohonan ini membolehkan template tetap untuk Memorandum & Artikel Persatuan (M & A) sahaja. Pemohon adalah dinasihatkan untuk pergi ke kaunter SSM yang terdekat jika mereka ingin menggunakan template M&A. mereka sendiri.
(g) Saksi kepada syarikat diisi secara automatik berdasarkan pendaftaran setiausaha syarikat. Ia sudah mencukupi untuk syarkat mempunyai
seorang saksi. Walau bagaimanapun dalam ruang saksi membolehkan maksimum 2 saksi sahaja.

45. Adakah SSM membuat sebarang semakan mengenai kebankrapan pengarah?  Ke Atas
Sila ambil perhatian bahawa SSM tidak melaksanakan apa-apa semakan mengenai perkara ini. Ia adalah tanggungjawab setiausaha syarikat untuk memastikan pengarah mematuhi perisytiharan seperti yang dinyatakan dalam bentuk 48A.

46. Adakah terdapat sebarang garis panduan bagi penubuhan syarikat?  Ke Atas
Ya. Anda boleh memuat turun garis panduan berikut dari laman web SSM:

 • Garis panduan bagi Penubuhan syarikat


47. Bagaimana untuk menyerahkan Memorandum & Artikel melalui Perkhidmatan MyCoID?  Ke Atas
Sistem MyCoID menyediakan template tetap bagi M&A.

48. Bagaimana saya tahu bahawa sijil penubuhan (Borang 8 atau 9) sudah sedia?  Ke Atas
(a) Sila log masuk ke sistem MyCoID dan klik pada ikon "HOME"; dan
(b) Semak pemberitahuan e-mel dalam peti masuk e-mel anda.
Nota: Sila pastikan perakuan itu hendaklah dicetak pada kertas putih A4 sahaja.

49. Bilakah saya boleh mengemukakan dokumen penyerahan pertama (Borang 24, 44 dan 49) melalui MyCoID?  Ke Atas

Anda boleh mengemukakan dokumen penyerahan pertama (Borang 24, 44 dan 49) melalui MyCoID pada hari berikutnya selepas syarikat telah diperbadankan. Borang ini hendaklah dikemukakan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh penubuhan. Jika borang itu dikemukakan lebih daripada 1 bulan, penyerahsimpanan tertakluk kepada yuran penyerahsimpanan lewat.

50. Adakah saya perlu memasukkan semua maklumat?  Ke Atas
Didalam Sistem MyCoID, semua maklumat seperti saham, pegangan saham, pengarah dan alamat berdaftar akan diisi secara automatic dari bentuk induk semasa penubuhan. Anda perlu mengesahkan semua maklumat sebelum anda klik butang hantar.

51. Jika syarikat itu diperbadankan melalui Perkhidmatan MyCoID, bolehkah saya mengemukakan borang pertama 24, 44 dan 49 di kaunter?  Ke Atas
Ya.

52. Jika syarikat yang diperbadankan di kaunter, bolehkah saya mengemukakan borang pertama 24, 44 dan 49 melalui sistem MyCoID?  Ke Atas
Tidak.

53. Bagaimanakah saya boleh mengetahui status bagi penyerahan pertama selepas penubuhan syarikat melalui Perkhidmatan MyCoID?  Ke Atas
(a) Sila layari Sistem MyCoID dan klik pada ikon "HOME"; dan
(b) Periksa pemberitahuan e-mel dalam e-mel anda inbox.

54. Apakah tarikh pengisian yang berkesan dan masa untuk dokumen yang diserah simpan secara elektronik melalui Perkhidmatan MyCoID?  Ke Atas
Tarikh kuatkuasa dan masa pemfailan dokumen adalah tarikh
dan masa penerimaan seperti yang direkodkan dan dipaparkan pada skrin komputer.